Un nou model de poble

Al 2007 es va fer un POUM (pla urbà del municipi) amb la idea de que Cunit fos una vila de 30.000 persones. Creiem que era un error plantejar el futur de Cunit en aquest termes, perquè condemnava al nostre municipi a ser una ciutat dormitori. Cunit ha crescut molt els últims anys, extensiva i intensivament, quin futur volem? La qualitat de vida del nostre Cunit ve determinada per l’equilibri entre els habitants i el territori, i aquest paradigma ha de ser clau.

Participació ciutadana pel teu Cunit

El futur de Cunit i els reptes que vindran han de ser compartits amb la majoria de la població possible. Per això volem activar la participació ciutadana en les presses de posició i en les decisions estratègiques del municipi, (POUM, i grans obres i inversions). També és important que una part dels pressupostos en termes d’inversions siguin determinades per la participació de la gent com succeeix en d’altres municipis.

Transport i mobilitat

El nostre municipi és un municipi extens, tenim 9 km2. És per això que cal plantejar una mobilitat interna, en termes de bus, o taxi a la demanda, al mateix temps hem de ser conscients de la dependència de la mobilitat cunitenca i de la interacció amb d’altres territoris. És per això que cal afrontar el repte de la mobilitat a escala local, però també tenir present els reptes a escala comarcal, Veguerial i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Treballar per reclamar millores en la zonificació tarifaria i en les freqüències dels serveis actuals.

Millora dels serveis

La delicada situació financera amb la que es va deixar el consistori en el 2011 va obligar a replantejar tots els serveis municipals a la baixa, sobretot el tema de la recollida de brossa i residus. Amb la millora de la situació econòmica de la institució, podem plantejar la possibilitat de millorar els serveis, en termes de més punt de recollida, més freqüència de recollida o implementació d’altres serveis complementaris (Platges i recollida voluminós) al mateix temps amb la millorar financera, podem enfortir els servei municipal als centres cívics, o implementar millores en polítiques de mobilitat.

Platges i passeig per un Cunit Turístic

La Platja i el Passeig marítim de Cunit són claus pel nostre futur com a municipi turístic, i també pel futur de la qualitat de vida del nostre poble. Hem de ser capaços de revitalitzar la zona del passeig més enllà de la temporada estiu. El passeig és un lloc agradable i un dels espais més dinàmics de Cunit, i cal que tingui vida. Replantejar la política comercial en aquest espai, possibilitant la instal•lació dels xiringuitios tot l’any i de zones comercials amb estructures mòduls mòbils. La Platja i el Passeig ha de ser un dels actius per viure Cunit tot l’any.

La cultura a Cunit

El nostre municipi és ric en associacions que tenen la cultura com el seu motor. Hem d’aconseguir elaborar una agenda cultural de Cunit amb activitats temàtiques relacionades amb totes les entitats del municipi. Patrimoni, història, excursió, cultura i música catalana, andalusa, teatre, pintura, poesia. Poder i saber viure el multiculturalisme a Cunit ha de ser un tret identitari del nostre municipi i de la nostra pertinença a una comunitat. Crear una gran comissió de festes que plantegi un calendari d’actes al llarg de tot l’any a Cunit, una Agenda Cultural Cunitenca.

Un Cunit dinàmic

Cunit ha de dinamitzar les dues grans zones comercials i complementar-se entre elles. Cal fer un pla estratègic pel Casc Antic i treballar en la complementarietat entre la zona del Prat, el Casc Antic i la zona marítima durant la temporada d’estiu. Un dels grans reptes que tenim com a municipi és que la gent de Cunit, que hi viu o hi passa una temporada, conegui quina és la nostra oferta comercial. Cal treballar en aquesta línia i en la imatge d’un Cunit comercial de la mà dels comerços i dels empresaris Cunitencs. Treballar també per entreveure els reptes de futur que té el sector comercial al nostre municipi (Franja Marítima i Plana del Castell).

Comprar a Cunit és una de les millors maneres de fer poble.

Un Cunit social

L’ajuntament com a institució ha de vetllar per que cap cunitenc o cunitenca es quedi en una situació de vulnerabilitat social. Desenvolupar polítiques d’ajudes socials (pagament de serveis bàsics, llum i aigua), potenciar el Banc d’Aliments i també continuar treballant en la creació i potenciació de places socials en totes les polítiques municipals (llar d’infants, escola d’adults, activitat esportiva i Casal jove).

lectura en: Castellà